Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης του παρόντος ιστότοπου είναι η Hλιάδου Όλγα. Η έδρα της ατομικής επιχείρησης βρίσκεται στη διεύθυνση Μιαούλη 84 & Ικονίου, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, ΑΦΜ 133531906, ΔΟΥ Ξάνθης, Αριθμός ΓΕΜΗ 146763146000.

Εισαγωγή – Γενικά

Στο παρόν σημείο θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος olinapharmacy.gr. Για ερωτήσεις, απορίες, ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στην διεύθυνση Μιαούλη 84 & Ικονίου, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη και στο τηλέφωνο 2541077706.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη – επισκέπτη και για το λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται, προτού κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος olinapharmacy.gr, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Εάν κάποιος χρήστης – επισκέπτης επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος του παρόντος διαδικτυακού τόπου, θεωρείται αυτομάτως πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης του.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται όπως και να συνάπτουν συναλλαγές. Σε περίπτωση επίσκεψης ή και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από ανήλικα άτομα, το olinapharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη δεδομένου ότι δεν έχει την δυνατότητα να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών – επισκεπτών.

Το olinapharmacy.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Το olinapharmacy.gr έχει το δικαίωμα να συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των επί του παρόντος όρων χρήσης του από τους χρήστες – επισκέπτες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης που διέπουν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος. Οι χρήστες – επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του olinapharmacy.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. To olinapharmacy.gr δεν εγγυάται ότι η χρήση από χρήστες – επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Προϊόντα και παρεχόμενες πληροφορίες – Περιορισμός Ευθύνης

Το olinapharmacy.gr :

– Δεν πραγματοποιεί πωλήσεις φαρμάκων μέσω του διαδικτύου ούτε μπορεί να παραλάβει και να εκτελέσει συνταγές διαδικτυακά.

– Δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

– Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ρόλο του επιστήμονα της υγείας ούτε και οι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ή και αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και οποιαδήποτε εν γένει συμβουλή ή προτροπή που θα μπορούσε να προέρχεται από οποιονδήποτε επιστήμονα υγείας (π.χ. διαιτολόγου, διατροφολόγου κτλ). Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται αυστηρά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις ή συμβουλές γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία στον τομέα της υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Τα προϊόντα του olinapharmacy.gr δεν προορίζονται για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών. Κατόπιν ενδεχομένων ερωτημάτων πελατών, οι συμβουλές και οι πληροφορίες δίδονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας της πληρότητας και της αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, την ακρίβεια και αλήθεια των οποίων δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Στην περίπτωση παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, το olinapharmacy.gr απαλλάσσεται από την ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του συμβουλή.

– Δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες που σχετίζονται με διαφημίσεις προϊόντων. Το olinapharmacy.gr αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, σχετικά με την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον διαδικτυακό μας τόπο, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλόλητας.

– Δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή του χρήστη, αμελή ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, την ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια υλικών και τα πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη του olinapharmacy στην περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προιόντων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική επιστροφών.

– Δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo olinapharmacy.gr και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα. Η απόδειξη που συνοδεύει την κάθε παραγγελία αποτελεί εγγύηση κάθε ηλεκτρικού προϊόντος (κάθε εταιρία έχει διαφορετικό χρόνο εγγύησης). Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας ή βλάβης του προϊόντος, το olinapharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνεται άμεσα και ευθέως προς την εταιρία που ανήκει το προϊόν.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το olinapharmacy.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές. Στις ήδη καταχωρημένες παραγγελίες αλλαγές ή προσθήκες δεν πραγματοποιούνται.

Δωροεπιταγές – Κουπόνια

Το olinapharmacy.gr χρησιμοποιεί δωροεπιταγές/κουπόνια τα οποία μπορεί να αφορούν απόλυτη ή ποσοστιαία επιπλέον έκπτωση. Οι δωροεπιταγές/κουπόνια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος ή/και να υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς (π.χ. ελάχιστο ύψος παραγγελίας ή ισχύς σε συγκεκριμένα προϊόντα). Παράλληλες προωθητικές ενέργειες δεν αθροίζονται ούτε συνδυάζονται και σε κάθε παραγγελία μπορεί να γίνει εξαργύρωση μίας μόνο δωροεπιταγής/κουπονιού. Το olinapharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει δωροεπιταγές/κουπόνια αν το κρίνει αναγκαίο.

Διαφημιστικά Μηνύματα

Tο olinapharmacy.gr δίνει στους χρήστες του ιστότοπου του την δυνατότητα να πληροφορούνται για τα νέα προϊόντα του και τυχόν προσφορές κτλ, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή μέσω τηλεφώνου ενώ δίνεται οποιαδήποτε στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα να επιλέξουν την διακοπή της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τροποποιήσεις

Το olinapharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή ή και να διακόπτει την παροχή αυτών προσωρινά ή και μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση, βάσει των αναγκών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το olinapharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Eπιπλέον, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του olinapharmacy.gr η πραγματοποίηση τυχόν αλλαγών στις εικόνες των προϊόντων. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το olinapharmacy.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση του σχετικού όρου. Σε περιπτώσεις καταστάσεων ανωτέρας βίας όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες κ.α., το olinapharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη παράβαση των παρόντων όρων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο olinapharmacy.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του olinapharmacy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Ο,τιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος ιστότοπου, συνιστά ιδιοκτησία του olinapharmacy.gr. Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, υπογραφή συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας προκειμένου να αποκτηθεί η πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική ή/και ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη γι’ αυτά και η έκθεσή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θεωρείται μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προσωπικά Δεδομένα – (GDPR)

Ο σεβασμός των Προσωπικών Σας Δεδομένων αποτελεί για εμάς πέρα από νομική και ηθική μας υποχρέωση. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε αυστηρά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το olinapharmacy.gr γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς ενώ τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. To olinapharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους πελάτες του με ενημερωτικά e-mails. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα ενημερωτικών e-mails με ένα click στον σχετικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό e-mail.

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από το olinapharmacy.gr ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, όπως σε διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, σε προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, σε δέσμευσή τους, σε μη διαβίβασή τους, ή σε διαγραφή τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης – επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του παρόντος ιστότοπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης – επισκέπτης αποδέχεται ότι το olinapharmacy.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις αλλά και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από τρίτα πρόσωπα. Το olinapharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων. Κάθε χρήστης – επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών του δεδομένων και που γνωστοποιεί στο olinapharmacy.gr. Το olinapharmacy.gr είναι αντίθετο στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική του είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Νόμιμοι Σκοποί

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από το olinapharmacy.gr, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής νόμιμους σκοπούς:

• για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες – επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

• για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών – επισκεπτών.

• για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες – επισκέπτες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του olinapharmacy.gr, και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.

• για την ενημέρωση των χρηστών – επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του olinapharmacy.gr, μετά από συγκατάθεσή τους.

• για την ενημέρωση των χρηστών – επισκεπτών για προσφορές του olinapharmacy.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.

• για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του olinapharmacy.gr, από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών – επισκεπτών.

• για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες – επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.

• για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του olinapharmacy.gr

Το olinapharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο του www.olinapharmacy.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

To olinapharmacy.gr έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – επισκεπτών – πελατών ή και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται. Το olinapharmacy.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) :

– ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

– ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

– ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Cookies

O παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό το οlinapharmacy.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης – επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταφέρονται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του χρήστη από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη ενός διαδικτυακού τόπου. Η χρησιμότητα των cookies έγκειται στην τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που προσφέρονται από το οlinapharmacy.gr, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη–επισκέπτη στον δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν βλάπτουν αλλά και ούτε εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη – επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser), ώστε να διαγράψει τα ήδη αποθηκευμένα στον σκληρό του δίσκο cookies και ακόμη να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή και ακόμη αδύνατη την χρήση ορισμένων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, αφού τα cookies καθιστούν ευκολότερη την πλοήγηση του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο αποθηκεύοντας ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στην κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Tα Δικαιώματά σας ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα :

«Δικαίωμα πρόσβασης», δηλαδή το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα αυτών.

«Δικαίωμα διόρθωσης», δηλαδή το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

«Δικαίωμα διαγραφής», δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

«Δικαίωμα περιορισμού», δηλαδή το δικαιώμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

«Δικαίωμα φορητότητας», δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε από το olinapharmacy.gr την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

«Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης», στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεων του olinapharmacy.gr.

Το olinapharmacy.gr θα απαντήσει εγγράφως σε εσάς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

Το olinapharmacy.gr δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς την συγκατάθεσή σας. Στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, εντάσσεται η κοινοποίηση από εμάς ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. (όπως για την εταιρεία ταχυμεταφορών – courier που συνεργαζόμαστε για να την παράδοση των προϊόντων μας). Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει. Τέλος, ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος, νόμου ή Κανονισμού.

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Το olinapharmacy.gr δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε oρισμένες περιπτώσεις (π.χ εγγυήσεις προιόντων παραπάνω από πέντε έτη), τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του olinapharmacy.gr εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τουλάχιστον τα (5) πέντε έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης (φορολογικοί λόγοι – νομοθεσία). Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του olinapharmacy.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Π.Δ.131/2003) και από το Νόμο περί προστασίας του Καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει σχετικά με τις συμβάσεις εξ᾽αποστάσεως, όπως αυτός συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013). Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος ιστότοπου ή που αφορά στους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκειται στην καθ᾽ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ξάνθης.

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπετα και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας) και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με αγορά που πραγματοποίησε από τον ιστότοπό μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Περιορισμένη Άδεια

Το olinapharmacy.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτόν στοιχείων της. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.